Styrelsesammansättning 2019

Styrelse 2019ordförandeklubba

Ordförande Synnöve Helander
Kassör Leif Lagergren
Sekreterare Berith Bergström
Ledamot Monika Nyström
Ledamot Jessica Almroth
Suppleant Connie Lindkvist
Suppleant Inger Lysén
Revisor Hans Isaksson
Revisor Honorata Leglund
Revisorsuppleant Kjell Åkesson
 Revisorsuppleant Amina Advic
     Övriga Poster  
Vice värd Bengt Granath
Klubbhusansvarig Agneta Gustavsson
Klubbhusansvarig Bengt Granath
Städmaterial Gunilla Granath
Medlemsregister Leif Lagergren
Arbetsledare Claes Hagström
Arbetsledare Marie Wiking
Vattenansvarig Jan Akre
Vattenansvarig Ezzat Safan
Vattenkonsult Rolf Almkvist
Regionombud Jessica Almroth
Hemsida web master Stefan Gagner
Hemsida Anna-Carin Ählström Trygg
Hemsida  
Nrk Föreningsarkiv Kurt Karlsson
Valberedning Solveig Svensson
Valberedning Kenneth Nilsson
Flaggansvarig Aktivitetskommitén
Aktiviteskommité utses av styrelsen
Utbildningsansvarig Jessica Almroth